Biuro Parafialne jest czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki po Mszy Świętej wieczornej.

Zgłoszenie Chrztu

Rodzice są zobowiązani zgłosić przystąpienie dziecka do Chrztu Świętego w Biurze Parafialnym, na miesiąc przed planowanym terminem Chrztu Świętego oraz przedłożyć następujące dokumenty:

 • akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • akt ślubu kościelnego, a jeśli rodzice żyją w związku niesakramentalnym – akt ślubu cywilnego
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z Parafii, z których pochodzą

W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.

Zgłoszenie Ślubu

Narzeczeni, którzy pragną przyjąć sakrament Małżeństwa winni zgłosić to Księdzu Proboszczowi w Biurze Parafialnym, najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem Ślubu przedstawiając następujące dokumenty:

 • metrykę Chrztu Świętego do Ślubu
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedślubnej
 • zaświadczenie o ukończeniu katechezy w katolickiej poradni rodzinnej
 • świadectwo ukończenia religii
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Zgłoszenie Pogrzebu

Pogrzeb należy zgłosić w Biurze Parafialnym przedstawiając następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o przyjętych sakramentach
 • dokument dla administracji cmentarza (jeśli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu parafialnym w Krośnie)