Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1324

Godziny Mszy Świętych

W niedziele: 8.30, 10.30 (z udziałem dzieci), 19.00 oraz w III niedzielę miesiąca Msza Św. chrzcielna o godz. 12.00

W dni powszednie od poniedziałku do soboty: 18.30
We wtorki: 8.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu – corocznie, dnia 14 maja.
W Pierwszy Czwartek i Pierwszy Piątek miesiąca w godz. 18.00 – 18.30

Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy

Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu zanoszą Komunię św. do chorych w niedziele po Mszy Św. Osoby chcące korzystać z posługi szafarzy mogą to zgłosić Ks. Proboszczowi w Biurze Parafialnym.

Pierwsza Komunia Święta

Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej rozpoczyna się we wrześniu trzeciej klasy Szkoły Podstawowej. Szczegółowych informacji udzielają dzieciom katecheci na lekcjach religii.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do szkół na terenie naszej Parafii winni zgłosić chęć przystąpienia dziecka do I Komunii Świętej Księdzu Proboszczowi w Biurze Parafialnym, najpóźniej w maju klasy drugiej.

Stałym terminem I Komunii Świętej jest pierwsza niedziela maja.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli w Boże Ciało, uroczysta Procesja rozpoczyna się po Mszy Świętej w kościele o godz. 16.00.