Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601

Narzeczeni, którzy pragną przyjąć sakrament Małżeństwa winni zgłosić to Księdzu Proboszczowi w Biurze Parafialnym, najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem Ślubu przedstawiając następujące dokumenty:

  • metrykę Chrztu Świętego do Ślubu
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedślubnej
  • zaświadczenie o ukończeniu katechezy w katolickiej poradni rodzinnej
  • świadectwo ukończenia religii
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)