Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213

W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej.

Rodzice są zobowiązani zgłosić przystąpienie dziecka do Chrztu Świętego w Biurze Parafialnym, na miesiąc przed planowanym terminem Chrztu Świętego oraz przedłożyć następujące dokumenty:

  • akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
  • akt ślubu kościelnego, a jeśli rodzice żyją w związku niesakramentalnym – akt ślubu cywilnego
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych z Parafii, z których pochodzą