Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przez sakrament bierzmowania chrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285

W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie sakrament Bierzmowania udzielany jest każdego roku. Zgodnie z Programem Duszpasterskim Kościoła w Polsce, przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa trzy lata i rozpoczyna się we wrześniu pierwszej klasy gimnazjalnej.

Osoby dorosłe, które dotąd nie przyjęły sakramentu Bierzmowania, mogą prosić o indywidualne przygotowanie do tego sakramentu.