Informujemy, że Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim” z dnia 13 marca 2018 r.

Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie.

Możliwości kontaktu z administratorem

 • korespondencyjnie na adres: ul. Główna 41, 62-050 Krosno
 • telefonicznie: pod numerem: 61 813 63 74
 • drogą elektroniczną: biurooo...

Parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Cel przetwarzania

Zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych, a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. przynależność do grupy parafialnej.

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.

Odbiorcy danych osobowych

Inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.

Planowany czas przechowywania danych osobowych

Ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.

Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu
 • usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu

Źródło danych

Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.

Wizerunek

Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne

Wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

Wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych te informacje, które wynikają z przepisów prawa kanonicznego, np.: zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych, wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że te osoby lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tych danych.

Pliki cookies

Strona internetowa parafiakrosno.pl korzysta z ciasteczek (cookies).

Kiedy Pani/Pan korzysta ze strony, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na jego komputerze. Te informacje mają formę plików cookies lub innych podobnych plików. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć je z twardego dysku komputera, zablokować, lub otrzymać ostrzeżenie zanim pliki zostaną zapisane na komputerze. Należy zapoznać się z instrukcją przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach. Zmiana ustawień plików cookies możliwa jest w ustawieniach przeglądarki internetowej:

 • Google Chrome:
  Menu → Ustawienia → Pokaż ustawienia zaawansowane → Prywatność → Ustawienia treści → Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję
 • Internet Explorer:
  Menu → Narzędzia → Opcje internetowe → Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję
 • Mozilla Firefox:
  Menu → Opcje → Prywatność → Historia – należy wybrać odpowiednią opcję
 • Opera:
  Menu → Preferencje → Zaawansowane → Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję
 • Safari:
  Menu → Preferencje → Prywatność → Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję

Komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej

Na stronie internetowej parafiakrosno.pl podane są informacje o sposobach kontaktu. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan korzystać z poczty elektronicznej, administrator będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe. W takim przypadku administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej. Odbiorcą danych mogą być również podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej. Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później archiwizowane lub przechowywyane przez zależny od rodzaju sprawy, określony czas.

Strony w portalach społecznościowych

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie prowadzi stronę w serwisie YouTube. Oznacza to przetwarzanie danych na opisanych niżej zasadach.

Administrator redaguje treść stron oraz moderuje dyskusję i w tym celu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (poprzez korzystanie z funkcjonalności portalu, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, wyraźnie potwierdzona rejestracją w portalu oraz korzystaniem z podstron w portalu dotyczących Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez Parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie treści i nie wchodzić z nimi w interakcję. W każdym przypadku odbiorcą danych, jest serwis, z którego Pani/Pan korzysta. Dane będą przechowywyane tak długo, jak długo nie cofnie Pani/Pan swojej zgody na ich przetwarzanie. Może to Pani/Pan zrobić poprzez rezygnację z subskrypcji treści umieszczanych przez Parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie i nie wchodzenie w interakcję z nimi oraz poprzez wykorzystanie dostępnych w ww. serwisie narzędzi. Należy pamiętać, że dane przetwarzane w ww. serwisie mogą być przetwarzane przez administratorów tego serwisu niezależnie od Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie, na opisanych w ich regulaminach zasadach.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Poznańskiej, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, inspektor@archpoznan.pl, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, kiod.epoiskopat.pl