Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.

św. o. Pio (1887 – 1968)

„Żywy Różaniec” w naszej parafii został utworzony w styczniu 2003 roku. Obecnie modli się osiem róż. W drugi czwartek każdego miesiąca spotykamy się w kościele na wspólnej modlitwie różańcowej, po której jest sprawowana msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków „Żywego Różańca”.

Pod koniec 2016 roku przez członków wspólnoty różańcowej został ufundowany sztandar różańcowy, który w 2 lutego 2017 roku poświęcił ks. proboszcz Paweł Kujawa.

Zapraszamy naszych parafian do zgłaszania się, by można utworzyć następne róże. Do róży należy 20 osób. Każda osoba należąca do róży odmawia dziennie jedną dziesiątkę różańca, a zyskuje łaski za odmówienie całego różańca, tj. dwadzieścia tajemnic różańcowych.