Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1499

Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany w naszej Parafii wszystkim, którzy tego pragną, szczególnie w poważnej chorobie, przed pójściem do szpitala czy czekającą chorego operacją. Wspólnotowo jest celebrowany w Światowy Dzień Chorego (11 lutego) oraz w dniu Odpustu Parafialnego (26 sierpnia).

Chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz pozostające w domach mogą korzystać z posługi duszpasterskiej w domu. W czasie pobytu w szpitalu chorzy mogą także skorzystać z posługi sakramentalnej Księdza Kapelana szpitala.

W sytuacji zagrożenia życia, a szczególnie w godzinie agonii, jeśli chory nie przyjął wcześniej sakramentów świętych, należy prosić Księdza Proboszcza o przybycie z sakramentami świętymi do domu chorego.